Торбички, полиетиленови и пластмасови изделия.

За нас

 
 
 
 
 
 

Голд Груп Барона

е фирма с над десетгодишен опит.
Предмет на дейността ни е разносна търговия на полиeтиленови, пластмасови изделия и стоки за еднократна употреба, които улесняват ежедневието.

В процеса на развитието ни, асортиментът от продукти и клиенти все повече се обогатява.

Разширявайки пазарния си дял, полагаме ежедневни усилия да предложим все по-доброкачество, по-добро обслужване и конкурентни цени за настоящите ни и бъдещи контрагенти.

Благодарение на гъвкавия си екип, “Голд Груп” запазва стабилно присъствие на пазара, затвръждава мястото си и завоюва нови позиции с постоянни позитивни тенденции.

Предлагаме ви да се убедите лично в лоялността и добрите ни намерения, като работите с нас.

Вярваме, че ще продължим или ще поставим началото на взаимно полезна дейност и добри търговски взаимоотношения!